Hệ thống giáo dục nghề nghiệp


Đ/c: Trần Phú · Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh · 0239 3859 119 · gdnnhatinh@gmail.com

Cung cấp thông tin về tuyển sinh, đào tạo, việc làm và hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Trang thông tin Mạng lưới CSGDNN Đăng nhập

Hà Tĩnh có 23 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

trong đó có 4 trường cao đẳng, 1 phân hiệu của trường cao đẳng, 4 trường trung cấp, 10 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 4 cơ sở dạy nghề khác.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp